Представят успешни бизнес модели в сферата на занаятчийството в Бургас

Международен форум представя успешни модели за насърчаване на предприемачеството и бизнес идеите в сферата на съвременното занаятчийство в Бургас. Срещата в Културен център „Морско казино“ е част от проекта“INNOCRAFTS – Иновативни политики за развитие на предприемачеството в занаятчийския сектор“, който Община Бургас изпълнява в партньорство с още 14 организации от Италия, Франция, Испания, Ирландия, Финландия, Унгария, Словакия, Русия, Литва и Латвия. Водеща организация по проекта е Община Флоренция.

Форумът започна с презентация на Община Бургас, на която бе представена Младежката предприемаческа борса в Бургас и работата в учебни предприятия в Търговска гимназия.

„Младежката предприемаческа борса се проведе в рамките на три месеца от септември до декември 2013 г. и даде възможност на млади хора да представят и развият своя бизнес идея, да се запознаят с потенциални инвеститори и партньори, които да финансират и подпомогнат реализацията й. Учене чрез действие е най-точното определение за работата в учебно предприятие, осъществявано с учениците от 11 и 12 клас на Търговската гимназия. В групи от по 14-15 човека, те създават собствено предприятие, избират предмета на дейност, организират, регистрират формално тази дейност и преминават през всички задължителни процедури по създаване на собствен бизнес“, разказа координаторът по проекта от страна на Община Бургас Жени Георгиева.

„Занаятчийството е важен сектор, който би могъл да създаде работни места, както в големите, така и в по-малките градове и затова трябва да се стимулира развитието му. То може да съхрани нашето културно наследство, а и да привлича все повече туристи“, сподели Мариела Бергамини от Община Флоренция – водещ партньор по проекта.

Двудневното посещение на международната делегация в Бургас ще продължи с посещения в Общинско социално предприятие „Морски знаци“ за ръчна изработка на сувенири с морска тематика и в етнографски комплекс „Генгера“ край гр. Айтос, където партньорите ще могат да се запознаят с най-типичните за нашия край народни художествени занаяти.

Малко по-късно днес /08.04./ от 18.00 часа в Културен център „Морско казино“ е другият акцент в програмата на гостите. Той е свързан с откриване на археологическата експозиция, посветена на зараждането на занаятите по нашите земи още от праисторически времена. За това красноречиво говорят уникалните разкрития от Козарева могила, които са резултат от археологическите разкопки на праисторическото селище от късния енеолит /V хил. год пр. Хр./ край Каблешково. Керамични съдове и инструменти, медни предмети, оръдия от кремък, яспис и серпантинит, инструменти от кост, миди и мрамор, амулети и накити от черепни кости, каменен скиптър и кремъчни пластини свидетелстват за това как различните домашни производства от това време се превръщат в занаяти – специализирани производства, предназначени за размяна, която е и най-ранната форма на търговията.

Проектът INNOCRAFTS стартира в началото на 2012 година и ще приключи в края на тази година. Основната му цел е чрез обмяна на опит и на добри практики между партньорите да се насърчи предприемачеството и бизнес идеите в съвременния занаятчийски сектор.

Той е финансиран по програма INTERREG IVC и е съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Целта му е да насърчи предприемачеството и бизнеса в сферата на съвременното занаятчийство и изкуство, като подобри ефективността на местните политики в тази сфера.