Служители на ДПП „Странджа” овладяват общуването с медиите

Медиа тренинг „Реализиране на медийна стратегия за комплексно промотиране на ПП ”Странджа”. Общуване с медиите” ще се проведе на 14 и 15 април 2014 г. в с. Младежко.

Семинарът е част от проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, по който се разработва и специална стратегия за работа с медиите. Освен служители от ДПП „Странджа”, в обучението ще се включат специалисти от Изпълнителната агенция по горите и регионалната й структура в Бургас, представители на общини, туристически центрове и музеи на територията на парка.

В рамките на два дни участниците в тренинга ще се запознаят с видовете медии и с основните принципи на взаимодействие с тях, ще узнаят какво обикновено очакват от тях журналистите, как едно събитие се превръща в новина, кои са най-правилните реакции при негативни публикации и др. Чрез ролеви игри и практически упражнения те ще овладяват основните правила за подготовка на прессъобщение, за организиране на пресконференции, брифинги, както и неформални срещи с медиите и даване на интурвю.

Обучението е организирано от комуникационна група „Имидж Едвъртайзинг”, която е ангажирана с изготвянето на медийната стратегия на ПП „Странджа”.