Учат бургаския бизнес как да рекламира успешно

Изключително популярният експерт проф. Христо Кафтанджиев с над 30-годишен опит в областта ще преподава за първи път в Бургас. Обучението ще се състои на 11 и 12 април в „Морско казино” от 10 до 17 ч.

Основаната цел е да се покажат в увлекателна, интерактивна ивисоко визуализирана форма спецификата на интегрираните маркетингови комуникации въз основа нанай-добрите практики от световния опит.

Акценти в програмата са предимствата и недостатъците на рекламата, пиара, различни техники за стимулиране на продажбите и как да използваме ефикасно директния маркетинг.

Във втория ден на програмата ще бъдат разгледани още спецификите на  брандовете и интегрирането на различните типове канали за постигането на единна комуникационна платформа.

Курсът е предназначен за всеки с интереси в рекламата, пиара и маркетинга.

Събитието се организира от M3 Communications College, част от M3 Communications Group, Inc. и рекламна агенция VertiGO.

Повече за обучението можете да намерите тук

Визитка:

Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки, професор в Катедра „Връзки с обществеността“ на Факултета по журналистика в СУ „Кл. Охридски“, в Томския държавен университет, Русия, и в киевския университет „Борис Гринченко“.

Преподава обща теория на рекламата; интернет маркетингови комуникации; дизайн, креативни аспекти на рекламата; реклама и визуална комуникация; интеркултурна комуникация и реклама; семиотика и реклама; рекламни кампании; търговски марки; мърчъндайзингови маркетингови комуникации; интегрирани маркетингови комуникации и други.

Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия. Живял е и е преподавал 3 години семиотика и реклама във Финландия.

Чел е лекции по реклама и маркетингови комуникации в Швеция, Германия, Щатите, Холандия, Швейцария, Австрия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Чехия, Гърция, Латвия, Литва, Естония, Италия, Армения, Италия, Белгия, Китай, Македония, Обединеното кралство.

Бил е лектор на 3 световни конгреса на IAA (International Advertising Association) –в Мексико, Египет и Ливан.

Автор е на много научни статии по реклама и семиотика. Публикувал е 8 книги, които имат по няколко тиража в България.