Проект по програма Коменски започна в Бургас

Ученици от шест страни пристигнаха в Бургас на 9 април, за да се включат в многостранния проект „Гастрономията в живота и изкуството – Европейски съюз”, който е част от международната […] Read more »

Природен парк „Странджа” представя своите стари гори и живота в тях

Информационен ден запознава широката общественост със състоянието на целеви местообитания и видове и мерките за тяхното опазване     ДПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите организира на 9 април […] Read more »

Парното в Бургас през март – под 13 лева

Средно по 12.76 лв. за парно отопление плащат в Бургас домакинствата през март, сочи справка на „Топлофикация – Бургас” АД. Ако към тази сума се прибавят и начислените разходи за […] Read more »