Бургас напълно обновява тролейбусния си парк

Тази година Бургас става първата българска община с цялостно обновен автопарк на обществения транспорт. След като през 2013-та градът се сдоби с 67 чисто нови автобуса, сега той поетапно въвежда в експлоатация 22 нови тролейбуса от чешката марка “Шкода”. Първият вече е в движение и обслужва пътници. Днес той направи демонстрационна обиколка из центъра заедно с кмета Димитър Николов, управителя на “Бургасбус” Петко Драгнев, зам.-кмета Красимир Стойчев, председателя на местния парламент Костантин Луков и журналисти. Първият нов тролейбус символично пое щафетата от най-стария в града – марка “Берна”, произведен през далечната 1967 година. При неговия последен курс кметът Николов му окачи табела “Излизам в заслужена пенсия!”.

“Честито на бургазлии и най-вече на жителите на “Меден рудник”, които са основни ползватели на този вид транспорт. Между 20 и 30 юни ще пристигнат още 11 нови тролея, а до края на септември се очакват и последните 10. Всичките са с климатици и имат резервен двигател с вътрешно горене, така че при спиране на тока или повреда по контактната мрежа могат да продължат движението без да създават задръстване”, каза кметът Николов.

Новите тролейбуси предлагат на пътниците комфорт, безопасност и достъпност. По изискване на Община Бургас превозните средства са оборудвани с дисплеи за информация за пътниците, GPS, видеокамери и устройства за валидиране на билети. Така те ще станат пълноценна част от интегрираната система за управление на обществения транспорт.

Община Бургас осигури новите тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, Договор за предоставяне на БФП DIR-51315001-C004, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/13/1.50/01/35 – „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

За Бургас този проект представлява надграждане на изпълнявания в момента по-голям проект „Интегриран градски транспорт“ и ще допринесе за драстично подобрение в качеството на транспортната услуга, въздуха и околната среда. По този начин градът ще покрие всички съвременни европейски изисквания за въвеждане на екологично чисти превозни средства, част от които е възраждането на електрическия транспорт.