Община Приморско с видеонаблюдение със средства от Европейския съюз

На редовно заседание Общинският съвет Приморско гласува общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по проект „Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на територията на община Приморско”. Проектът е от стратегията за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” и е на стойност 200 907 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 4 месеца.

С пълно мнозинство Общинските съветници дадоха зелена светлина на  Общината да кандидатстване по проекта. Той ще включва 39 камери с висока резолюция, които ще бъдат монтирани на възлови места по всички населени места на Общината. Изграждането на мрежата за видеонаблюдение ще доведе до намаляване на престъпността и нарушаване на обществения ред. Така ще бъде предотвратено и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в зоните, обхванати от видеокамерите. Собствениците на малкия и среден бизнес също ще бъдат привлечени в тези зони, което от своя страна ще доведе до постъпления в общинския бюджет.