Бургаско участие в заседанието на съвместния комитет по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Юсеин Мехмед, заместник-областен управител на област Бургас участва  в заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция, което се проведе на 18.06.2014 г. в Одрин.

На заседанието беше обсъден годишен доклад за финансовото изпълнение на Програмата за 2013 година.Разгледани бяха и предложения за допълнително финансиране на 18 проекта от списъка с резерви по третата покана за набиране на предложения. До момента спестените средства за финансиране на допълнителни проекти са на стойност 2.035 млн. лева. Общият брой на подписаните договори по програмата е 118 на стойност 28.244 млн.,като  52от тях  са напълно приключили.

На проведените консултации с екипа, разработващ програмата за финансовия период 2014-2020 бяха обсъдени мерки по вече утвърдените  тематични приоритетни оси като: околна среда и устойчив туризъм, както и приоритети по новата програма:конкурентноспособност и младежки дейности.