В Бургас искат достъп до Морска гара сега, не след 1 година

Бургас е обърнат с гръб към морето и това трябва да се промени. Иначе никога няма да стане атрактивна туристическа дестинация, ще престане да бъде и най-хубавото място за живеене.

 Морето свързва или разделя два свята, а хората от Бургас вече не искат да бъдат далеч от света. Доказват го подписите им, положени под инициативата за осигуряване на свободен достъп до новоизградената Морска гара. Подписката за отваряне на Зоната за обществен достъп в пристанище Бургас започна да се събира само преди 16 дни и вече над 5000 души са подкрепили инициативата. а могат свободно да се разхождат край морето и да ползват Морска гара за различни пътувания искат не само жителите на града, а и неговите гости. Преди ден инициативата дори е получила подкрепата на цяла група туристи от Турция. Хората искат свободен достъп до морето не след 1 година, както им е обещано от „Пристанище Бургас”,  а още сега.

„Не разбираме причините, поради които се отлага отварянето на зоната за свободен достъп. Приет е Подробен устройствен план на Бургас, който гарантира достъпът на гражданите до Морска гара. Ние не искаме да се бъркаме в работата на пристанището, но и не искаме да ставаме жертвана неговите „драконовски” мерки за сигурност. Несериозно звучат някои от изтъкнатите причини за забавянето. Като например наличието на тоалетна точно на входа на зоната за свободен достъп – законът регламентира начините, по които могат да бъдат преместени и такива не преместваеми обекти. За нас отлагането на достъпа но Морска гара с 1 година е неприемливо”, каза председателят на гражданския инициативен комитет Даниела Бонева.

Морска гара Бургас бе открита през октомври 2013 г. Изградена върху бившите 1 и 2 корабно място, тя е част от първия етап на проекта  Зона за обществен достъп на „Пристанище Бургас”, известен като „Супер Бургас”.  Според плана на града по-голямата част от територията на „Пристанище Изток” трябва да се превърне в зона за свободен достъп – продължение на сегашните пешеходни зони в центъра на града и терен за реализиране на общественозначими проекти. Целият първи етап обхваща корабни места от 1 до 4 и освен пътнически терминал предвижда още изграждане на  кула за контрол върху морския трафик и обществен център Магазия 1.

За отварянето на тази част от пристанището, след приемането на ПУП, е подписан и меморандум от всички политически сили. „Пристанище Бургас” обаче съобщи, че няма да отвори зоната за обществен достъп до 1 януари 2015 г., тъй като дотогава ще продължи строителството на трафик – кулата и през порта ще преминават  тежки строителни машини.

За жителите на Бургас и за неговите гости това не е достатъчен аргумент. Те искат още сега свободно да стигат до Морска гара, да пътуват до о-в Света Анастасия, до Варна или до друг крайбрежен град. Или просто да се разходят край морето и да разгледат гарата, за която беше съобщено, че е сред най-модерните морски терминали. Затова броят на подписите под искането за свободен достъп се увеличава всеки ден. Организаторите на подписката очакват до края на месеца тя да добие солидна представителност, след което ще я внесат в Министерството на транспорта и Община Бургас. Надяват се да се намери институция, която да им съдейства