Жива верига срещу изграждането на каменна кариера в с. Маринка

Жива верига направиха днес жителите на с. Маринка, за да се противопоставят на намерението на фирма „Берил“ да построи каменна кариера в близост до атрактивното село.
Повече от хиляда души блокираха международния път за Турция – за да отстояват правото си на чист въздух и екологична среда. Всички те са на мнение, че селището има добро бъдеще, а разкопаването ще сложи край на развитието му като туристическа и земеделска дестинация. За да ги подкрепят и кажат не на това инвестиционно намерениетук тук дойдоха специално и – кметът на гр. Бургас – Димитър Николов, общински съветници, депутати. Кметът изрази мнение, че местната власт трябва да има право на вето и да дава мнение, за да не се допуска несъобразени с интересите на хората действия при предоставянето на подобна концесия.
Жителите на селото с основание се притесняват, че каменната кариера ще влоши качеството на живота им, а фактите показват, че Маринка отдавна е предпочитана зона за строителство на къщи.
„Всяка седмица издаваме разрешителни за строеж тук. Още повече, че на Бургас – изградените вече кариери са достатъчни за 50 години напред“, каза г-н Николов.
Устието на река Маринка, която минава на 500 метра от селото е обявено за защитена територия. В землището на селото се намира и местността „Ченгене скеле“, която от 2008 година е част от европейската мрежа „Натура 2000“. Западно от селото се намира скалното образувание „Зяпналия камък“. Кариерата се намира на около 900 м. от първите къщи на селото.
Няколко месеца преди подписването на концесията Община Бургас вече има влязъл в сила ОУП за селото, чието развитие се предвиджа да бъде в областта на селското стопанство, земеделието и туризма. Площта на кариерата попада в земеделска територия и зона със забрана за смяна на статута.
Един от основните организатори на протеста е Иван Агафонов… „Ние ще се борим до край за нашите права. Редно е институциите да заработят в полза на народа и на обществото, а не за нечии интереси.“- каза Агафонов Жителите на селото са категорични, че ще отстояват позициите си до край.