Зебри и леопарди ще обитават модерен зоопарк край Бургас

Впечатляващи редки и екзотични животински видове от различни континенти  ще живеят в близка до естествената им среда в просторен зоо парк до Бургас. Идеята е вместо в клетки, представителите на фауната да бъдат отделени едни от други на големи територии със специални заграждения, които да осигуряват сигурността както на обитателите, така и на посетителите.

Община Бургас заложи предвиждания и анонсира тази своя идея още при изготвянето и одобряването на общия устройствен план на градапреди няколко години и  до моментане се е отказала от нея. Реализирането на инвестиционното намерение  ще  мине през няколко етапа.

Амбициозният проект в момента е на ниво прединвестиционно проучване. Предвижда се модерният зоопарк да бъде разположен в землището на кв.Горно Езерово,на обширна територияв непосредствена близост до езерото „Вая“,над коетоминава пътят Виа Понтика – една от големите въздушни магистралинамигриращиптици.Теренът е с изложение,което позволява наблюдение на прелитащите и обитаващи езерото птици.

Предвидено е в зоопарка да бъдат тематично обособени поетапно 7 зони – Европа, Южна Америка, Европа – 1 и 2, Азия, Северна Америка, Арктика.

Идеята е там да има както познати местни, така и екзотични видове, които да обитават близка до естествената им среда на живот – редки представители от семейство елени, камили, сови, соколоподобни, хищници, чифтокопитни, зайцевидни и гризачи. Векзотичната селекция ще попаднат замбари, теменги, паякообразни,маймуни,африкански ушати сови,далматинскисоколи, леопарди, медоеди,хермелини и др.

Община Бургас желае там да бъдат изградени и зони за детски игри, научно-изследователска база, зелено училище, ботаническа градина, кафета и ресторанти за обслужване на посетителите.В обхвата на предложението е заложено изграждането на ветеринарна лечебница,която да осигури грижи за обитателите на зоопарка.

Създаването на един съвременен парк, съчетаващ в себе си различни зони заобразование,отдих,научно-изследователска дейност и атракции, е от изключителен обществен интерес и първостепенно значение за жителите и гостите на града.  Бургас има право да иска такава придобивка, тъй като в момента бургазлии пътуват с децата си до Айтос или по-далече, за да им покажат света на животните. Той е единственият от големите градове у нас, който няма зоопарк.

Предвижда се изграждането на проекта да стане на няколко етапа.

Във връзка с реализиране на инвестиционната инициатива за създаване на зоопарк в  Бургас, на 26.06.2014г. от 14.30 часа в залата на Община Бургас ще бъде проведено обществено обсъждане и представяне на прединвестиционни проучвания за изготвяне на ПУП-ПРЗ на Зоопарк в землището на кв.Горно Езерово.Кметът Димитър Николов отправя покана към бургазлии да дойдат на срещата, за да направят своите забележки и предложения.