Избраха проект за обновяване на Културен дом на нефтохимика

Ясни са резултатите от конкурса за най-добра идея за реконструкция на Културен дом на нефтохимика. Сградата е дарена от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД в полза на бургазлии. В конкурса участваха седем колектива. Жури, съставено от представители на Община Бургас като Възложител, на дарителя „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, а също и от авторитетни представители на регионалните колегии на Камара на Архитектите в България, Съюз на Българските архитекти, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и МВР- РСПАБ, след проведени общо три заседания, единодушно определи най-добрата идея.

На първо място е класиран проект на младия бургаски колектив от архитектурно студио „МОТО“ ООД, с ръководител арх. Десислава Стоянова. Други два проекта делят второто място – на „Инвиктос архитекс“ /с ръководител арх. Свилен Бонев/ и „Декор Дизайн“ ЕООД /с ръководител на колектива арх. Даниела Бурулянова/. Класираният на първо място проект е спечелил безспорно журито по няколко показателя – умело вписване в новата динамична околна среда (сред новите две високи сгради, реконструирания площад „Тройката“ и новата подземна улица), отваряне на вътрешния двор към площадното пространство за широко обществено ползване, входните стъпала са оформени така, че да се използват и като места за сядане, осигуряване на широк достъп на хората със затруднена мобилност, редуциране на местата за сядане в голямата зрителна зала, което ги прави много по-комфортни. Според журито с това решение сградата напълно се преобразява и съответства на съвременните архитектурни тенденции.