Кметът Николов: Бургас няма вина за спрените плащания, изрядни сме

„Няма забавяне по изпълнението на проекта за „Интегриран градски транспорт на Бургас“, нито имаме вина за спрените плащания от ЕК“. Това заяви на пресконференция днес кметът на Бургас Димитър Николов.

Повод за изявлението му стана уведомлението на ЕК до МРР за временно прекъснати плащания по две от приоритетните оси на ОП „Регионално развитие“.

Община Бургас все още не е получила доклад какви пропуски в процедурите е констатирала одитната комисия.  Подробният доклад  не е получен и в МРР.

Според кмета на Бургас всички процедури по обществени поръчки, които са били стартирани за осъществяването на пилотния за България проект „Интегриран градски транспорт“, са абсолютно синхронизирани с българското законодателство и принципите на прозрачност и равнопоставеност. Той припомни, че проектът е бил спечелен през 2008 – ма година и е консултиран с експертите от финансовия инструмент към ЕК – „Джаспърс“. Всички процедури по него са преминали както през предварителен, така и през последващ контрол от Управляващия орган, Агенцията за обществени поръчки и от ангажираните от министерството и общината европейски експерти.

„Проектът е мега голям. Ако други проверявани институции или общини са стартирали по 2 или 3 обществени поръчки, то ние само по него сме обявили 24. Този проект беше нов не само за България, но и за страните от Балканския полуостров и затова се наложи екипната работа между община, държава и европейски експерти. Сигурен съм, че пропуските, които са установили от ЕК, са или технически, или произтичат от непълната синхронизация между европейското и българското законодателство“, допълни още кметът на Бургас.

Той заяви още, че се надява съвместно с МРР да се аргументират и защитят по всеки пункт от констатациите пред ЕК. Николов припомни, че препоръките, направени в писмото на ЕК не са „присъда“, а предполагат последващо обсъждане. От писмото става още ясно, че „ЕК ще направи повторна проверка на обществените поръчки, както и това, че очаква подобряване на контролните механизми за предварителен и последващ контрол и изготвяне на допълнителни указания към бенефициентите“.

Николов изрази безпокойство, че в момента се правят политически опити да се насочат обвиненията изцяло към Бургас, удобно пропускайки се факта, че проверката е обхванала поръчки и на МВР, УАСГ и община Асеновград.

„Ако установените слабости, които тепърва ще дискутираме с ЕК касаят повече процедури на Бургас, отколкото на останалите проверявани колеги, то е защото стартираните от нас поръчки са много повече“, допълни бургаският кмет. Според него в изявлението на ЕК и МРР никъде не се посочва Бургас като основен виновник за временното спиране на средства по ОПРР.

Община Бургас очаква подробния доклад и е готова съвместно с министерството да се аргументира по всеки един пункт в него.

Кметът на Бургас благодари на европейските институции за дадената възможност градът да се преобрази осезаемо за няколко години и с това да се повиши качеството на живот на гражданите. Той допълни още, че ако бъдат наложени финансови санкции на държавата и тя ги прехвърли върху общините, крайният ощетен от това ще бъдат гражданите.