Министър Терзиева: В новите оперативни програми правителството е заложило възможности за финансиране на проекти

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева участва в Третия годишен форум по Стратегията на ЕС за Дунавския регион в гр. Виена, Република Австрия. Събитието се организира съвместно от Европейската комисия и Австрийското федерално министерство за Европа, въпросите на интеграцията и външните работи. Министър Терзиева е национален координатор за Дунавската стратегия.

Основните акценти в пленарните сесии и дискусии, в които се включи българският регионален министър, са свързани с подобряване на корабоплаването по р. Дунав, намаляването на различията между регионите и регионалната кохезия.

Успоредно с форума се проведе и среща на външните министри и министрите, отговорни за изпълнението на стратегията. В своето изказване на срещата Терзиева наблегна на необходимостта страните извън ЕС, включени в стратегията, да участват на равни начала в дейностите свързани с развитието на Дунавския регион. Предвид факта, че провеждането на форума съвпада с приемането на Споразуменията за партньорство за европейските структурни и инвестиционни фондове, тя обърна внимание, че България е заложила в своите нови оперативни програми възможности за финансиране на проекти, свързани с постигането на целите на Дунавската стратегия. Позицията на министър Терзиева е, че за стимулиране развитието и сближаването между страните вътре в региона, трябва интензивно да се използват възможностите на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество. Тя заключи, че приоритетно трябва да се инвестира в интегрирани проекти, които ще имат реален ефект за икономическия растеж на региона.