Министър Терзиева: Ще продължа да отстоявам позицията за 67 града

Докато съм министър на регионалното развитие ще продължа да отстоявам позицията 67 града да имат достъп до финансиране до Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева във връзка с коментарите на Европейската комисия по отношение на Споразумението за партньорство. При предходния мандат диспропорцията в развитието на регионите се задълбочи, значително изостанаха в своето социално-икономическо развитие малките градове.

От самото начало като министър на регионалното развитие държа на умерения полицентричен модел на развитие, като инструмент за намаляване на различията между регионите, категорична бе Терзиева. Не считам, че целият финансов ресурс трябва да бъде концентриран само в големите градове. Средните и малки градове имат също нужда от инвестиции, които ще стимулират растежа и ще подобрят условията на живот, допълни министърът.

Тя заяви, че тепърва предстои да стартират официалните преговори с ЕК за ОП „Региони в растеж“, по време на които ще отстоява позицията за 67 града.