Областна администрация Бургас спечели награда за най- добро партньорство

За трета поредна година Областна администрация Бургас спечели приза за най- добро партньорство със структурите на гражданското общество. Отличието, което ежегодно връчва Фондация за прозрачни регламенти, е годишна преходна статуетка. Съгласно правилата на фондацията, след третото спечелване наградата остава завинаги в Бургас. С това администрацията на област Бургас става първия трикратен победител.

За разлика от предходните години, когато за инициативите на администрациите гласуваха всички граждани, през настоящата година регламентът бе променен. Оценяването се извърши от Областните администрации в страната, като всяка имаше право на една единствена номинация. Област Бургас събра 17 от общо 28 възможни гласа, като по този начин получи друга важна атестация за работа си, а имено тази на своите колеги. След Бургас в надпреварата останаха Велико Търново, Смолян, Сливен и Габрово .

Инициативата, с която Областна администрация Бургас събра най-много гласове през тази години е „На лагер с Усмивка“. Сътрудничеството се осъществява със сдружение „Усмивка“, чиято цел е да насърчава креативността, самоутвърждаването, личностната и професионална реализация на деца от уязвими социални групи, деца и младежи с увреждане, етнически малцинства, бездомни, жертви на насилие.

“Удовлетвореността на всички служители в администрация е наистина голяма. Полагаме усилия да предлагаме все по- професионални и навременни услуги, работим успешно с неправителствения сектор, инвестираме в човешкия ресурс и развитието на администрацията. Убеден съм, че всичко това е видимо, както за гражданите, така и за колегите ни от останалите области и институции. Статуетката остава при нас, за да напомня всеки ден колко важно е доброто сътрудничество и прозрачността във всяка дейност“- каза Областният управител Павел Маринов.