Община Несебър монтира нови паркоместа за велосипеди

Общинска администрация Несебър монтира паркоместа за велосипеди в северния паркинг на Стария град. Идеята е да се насърчи по-екологичен начин на живот чрез използването на велосипедите като средство за придвижване. Новата придобивка ще се ползва напълно безплатно както от гражданите на Несебър, така и от туристите и гостите, дошли да посетят и разгледат природните и културно-исторически богатства на града.

Редица страни се опитват да наложат именно този начин на движение, а като лидер в това отношение можем да посочим Холандия. В световен мащаб има все по-голям интерес към холандските практики в градския транспорт. Сред основните причини за това са урбанизацията, преходът към устойчивост в транспорта и фактът, че велосипедите имат значителен принос за градската мобилност, безопасността по пътищата, икономиката, социалното приобщаване, здравето и намаляването на вредните емисии.

Изброени причини са основание да използваме велосипеда когато не на всяка цена е нужен автомобила. Това ще има ефект върху нашето здраве, природата и цялостния облик на града ни, считат от община Несебър.