От 1 юли по улиците на града ще пътуват само новите говорещи тролейбуси

До края на месеца всички стари тролейбуси ще бъдат спрени от движение и от 1 юли по бургаските улици ще пътуват само чисто новите от марка Шкода/Соларис. Те са говорещи и съобщават с глас на пътниците полезна информация. В момента приключва процедура, след която с говорещи устройства ще бъдат оборудвани и всички автобуси в обществения транспорт.

В момента в движение са 5 нови тролейбуса. Днес на железопътната гара разтоварват още 4. До края на месеца те ще станат общо 15 и ще могат да обслужват линиите без помощта на старите. Последните 7 ще дойдат наесен, за да станат общо 22.

Община Бургас осигури тролейбусите по проект „Прилагане на мерки за подобряване  качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“,  Договор за предоставяне на БФП DIR-51315001-C004, финансиран по процедура за директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/13/1.50/01/35 – „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.