Планират изграждането на нов подземен паркинг в парк „Езеро”

Общинската администрация в Бургас подготвя списъка с обектите, за чието финансиране ще кандидатства по ОП „Регионално развитие” през следващия програмен период, съобщи главният архитект Веселина Илиева. Новите предложения са продължение на проекта за интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който посочва зоните за намеса и обекти с възможност за финансиране. Вече е стартирала обществената поръчка за избор на екипи, които да изготвят проектната документация. Процедурата е пред приключване и веднага след избора на изпълнител, в случай че няма обжалване, трябва да започне проектирането. Всички проекти ще бъдат представени на обществено обсъждане – мнението на гражданите ще бъде важно,  особено по отношение на уличната мрежа и организацията на пространствата в зоните на намеса.

Целта е през следващите години да успеем да реновираме улиците, тротоарите и прилежащите към тях зелените площи,  да създадем единна организация на движението и да изградим нови места за паркиране, уточнява арх. Илиева.

Предвидено е в парк “Езеро”, до Колежа по туризъм,  да бъде изграден нов подземен паркинг с надстрояване на горното ниво за близо 90 автомобила. Идеята е той да обслужва предимно посетителите в парка. Заложено е и проектирането на обслужваща улица в парака, за каквато в момента се ползва една от алеите, но тя не отговаря на изискванията за улица нито като габарити,  нито като настилка.

Част от процедурата по техническа помощ предвижда и създаване на проекти за обекти от образователната инфраструктура. Включена е пълната реконструкция на бившия дом за деца „Коджакафалията”, където в момента се помещава Вечерната гимназия. Идеята е чрез топла връзка сградата да се свърже с близката гимназия. Така, с обновения училищен двор и новоизграждащата се спортна зала в него, ще се обособи единен съвременен учебен център.

Ще бъдат реновирани улици и паркови пространства в к-с „Възраждане” и к-с „Меден Рудник”.

В „Меден Рудник” ще бъде построена още една детска градина. Населението на комплекса продължава на нараства, все още се строи в центъра му, предстои застрояването на жилищната зона „Д” /до магазин „Кауфланд/,  която все още не е урбанизирана.

По ОП „Регионално развитие” в „Меден Рудник” е заложено и проектиране на  два общински жилищни блока за нуждаещи се. Те ще се изграждат в зоните „Д” и „В” на общински терени. Заданията са подробни, с изисквания за жилища с различна големина и вид, за да отговорят на различните потребности на нуждаещите се.

До м. април 2015 г. проектът трябва да е завършен и съгласуван. Общината планира  веднага след отварянето на програмата да стартира стартираме инициативата за финансиране