Трябва да бъдем отговорни по отношение на бъдещото поколение

Трябва да бъдем отговорни по отношение на бъдещото поколение и да съхраним за него тази природа, която имаме днес. А за да бъде това възможно – трябва много да се работи в тази посока,” каза проф. д-р Нешо Чипев – ръководител на катедра „Биология” в Шуменския университет, на състоялата се днес в Бургаски свободен университет работна среща на тема „Горски екосистеми – глобални климатични промени – еко системни услуги, заинтересовани страни“.

На срещата участие взеха: представители на дирекция „Природен парк“ Странджа, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Бургас, бизнесмени, научни работници и други.

Целта на продължилия един ден форум на експерти и учени от България и Чехия беше да се създаде работеща форма на диалог между заинтересованите страни, свързани с опазването и устойчивото ползване на горските екосистеми на територията на природен парк „Странджа”, както и популяризирането на същността и значението им с подходите за тяхната оценка. Дискутирана беше необходимостта от дългосрочни проучвания на функциите на горските системи и прогнозирането на развитието им за ползването на природните ресурси и опазване биоразнообразието в Парка.

„За първи път виждам толкова уникално място с такъв огромен и неразработен потенциал” – каза на срещата проф. Павел Кудлин, ръководител на отдел „Социални измерения на въздействието на глобалните промени” в Чешка академия на науките. „Но тази ситуация е колкото обещаваща, толкова и опасна, защото там няма познание, традиция и развитието може да бъде непредвидимо, ако намесата е необмислена. За това, макар и бавно, трябва да се стъпва внимателно и в правилната посока.”