IV Национален преглед на фолклорните ансамбли ще се проведе в Бургас

Община Бургас има удоволствието отново да бъде съорганизатор и домакин на един от прегледите във Финален етап на Четвърти национален преглед на фолклорните ансамбли 2013-2014.

Провеждането на Прегледа като отдавнашна традиция за творчески изяви дава възможност на НС/ Националната секция/  на CIOFF/ Международен Съвет на Организаторите на Фестивали за Фолклор и Традиционни изкуства към ЮНЕСКО/ да актуализира състоянието на българските колективи и ансамбли с цел престижното им международно представяне.

Прегледът дава възможност на НС на CIOFF да оцени израстването на съставите в художествено и творческо отношение, да обогати концертната им дейност.

За патрон е поканен Министърът на културата, а за съорганизатори на прегледа – Министерство на културата и Съюзът на народните читалища.

Четвъртият национален преглед на фолклорните състави ще се проведе на 28 юни/ събота/ от 10:30 часа на Охлюва в Морската градина. Ще участват шестнадесет групи за изворен и обработен фолклор. Това са предимно читалищни формации от общините Бургас, Созопол, Несебър, Царево, Камено и Попово. Бургас ще е представен от трио „Мъниста“, ФФ „Тракийче“, ФГ“Маринкювска росна китка“ и детски танцов състав „Звездички“.

На откритата сцена ще звучат ритми от различните етнографски области – странджанска, тракийска, македонска, северняшка… Ще се насладим на  автентичните танци и обичаи от българската съкровищница.

Прекрасната инициатива  спомага за утвърждаване  фолклорната магия като елемент от националното  културно наследство. Тя  е и своеобразен пъстър празник, приобщавайки жителите и гостите на града ни към българското музикално богатство.