Агенция „Пътна инфраструктура” възстановява мостове по Южното Черноморие

Над 1,6 милиона лева ще бъдат инвестирани в аварийно-възстановителните дейности на три моста в района на Южното Черноморие между Варвара и Ахтопол, съобщават от  Агенция „Пътна инфраструктура“. С ремонта им ще се възстанови нормалната експлоатация на съоръженията.

Със средства от бюджета на АПИ на територията на област Бургас се строят и няколко нови съоръжения, с които ще се повиши безопасността и удобството при пътуване. „Изгражда се нов мост над река Казан дере при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос. Инвестицията е за близо 700 хил. лв. С построяването на новия мост значително ще се повиши сигурността на пътния участък, ще се улесни преминаването на моторните превозни средства и пешеходци. Индикативният срок за завършване на обекта е началото на август т. г.

Общо 213 са пътните съоръжения на територията на област Бургас. Експерти на Агенцията извършват ежегодно проверки на всички обекти. Към момента експлоатационното им състояние е добро.