Близо 12 млн. лв. приходи от концесии на плажовете за 2013 г.

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри заседанието на Комисиите за контрол върху цялостното изпълнение на концесионните договори за морски плажове на форум в Бургас.

Според министър Терзиева приходите от концесионни плащания за 2013 г., включително лихви и неустойки, са в размер на 11.830 млн. лв.,съгласно Годишния доклад на Комисията за контрол по предоставените концесии за морски плажове през 2013 г.

Спрямо 2012 г. се отчита ръст от 3%. Стойността на изплатените неустойки по договори за 2013 г. е близо 620 хил. лв. Данните са за всички 58 концесионни договора за морски плажове.

Петдесет на сто от постъпилите концесионни плащания за 2013 г., на обща стойност4 822 785.11 лв., са внесени в бюджетите на 11 Черноморски общини, на чиито територии са разположени плажовете, предоставени на концесии. Средствата се предоставят за осигуряване на транспортни връзки с местните пътища и благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове. Средствата са предназначени и за почистване на неохраняемите плажове на територията на съответната община, както и за поставяне на предупредителни табели.

В рамките на днешното заседание бе приет доклад за извършените проверки в началото на летния сезон 2014 г. за състоянието на морските плажове, предоставени на концесия и изпълнение на задълженията по договорите от страна на концесионерите. Приет бе и графикът за провеждане на втората проверка на морските плажове през активния летен сезон.