Бургазлии се произнасят по реконструкцията на дома на НХК

Публично представяне на класирания на първо място проект за реконструкция на сградата на Културния дом на НХК ще се проведе днес /3 юли/ от 17.00 часа. На обсъждането се канят всички заинтересовани жители, за да направят своите забележки и предложения.

Идейният проект е на младия бургаски колектив на архитектурно студио „МОТО“ ООД с ръководител арх. Десислава Стоянова, който заслужено спечели журито на провелия се открит конкурс за избор на най-добра идея за реконструкция на сградата.

С преустройството на сградата се цели преосмисляне на вътрешните пространства, тяхното зониране, осъвременяване функционалността на помещенията, създаване на условия за достъпност до отделните обекти в нея, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения.

Като неразделна част от инициативата е цялостната реконструкция на прилежащите терени при съобразяване с предвижданията за пешеходните зони и създаване на достъпна среда до сградата. Ще бъде създаден съвременен архитектурно-художествен образ на сградата, обогатяване на дейностите и прилагане на мерки за енергийна, и ресурсна ефективност.

Сградата следва да осигурява възможности за реализиране на широк спектър от дейности: театрална, музикална, концертна, художествена самодейност, лекционна, кръжочна и др.