Бургаският бизнес погаси 35 млн.лв. задължения само за месец

Данъчните наблюдават под лупа 500 големи длъжници

497 фирми са включени в изготвения от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас списък с най-големите длъжници. Всяка от тези фирми е натрупала публични задължения в размер над 100 хиляди лева, съобщиха от НАП. 80 от фирмите са под личния надзор на териториалния директор на НАП Бургас. С големите длъжници се провеждат срещи, като от началото на месец юни са проведени 197 разговора с фирмените управители. НАП Бургас извършва и непрекъснат финансов и фискален мониторинг на фирмите от списъка като целта е възможно най-бързо просрочените задължения да започнат да се внасят в бюджета. Вследствие на срещите с фирмите длъжници  от списъка, само за месец юни в бюджета са внесени близо 7 млн.лв. просрочени данъчни и осигурителни задължения.  „Намирам този вид контрол за ефективен, за последните 30 дни са подписани над 70 споразумения за разсрочено погасяване на задълженията. Целта ни е доброволно внасяне, а не пристъпване към крайните мерки на принудителното изпълнение каквито са запориране и публична разпродажба на фирмените активи”, коментира директорът на ТД на НАП Бургас Стефан Илчев.

От началото на годината в НАП Бургас са внесени чрез доброволно погасяване и вследствие на действия на публичните изпълнители 185 млн.лв. нововъзникнали през 2014 г. просрочени задължения. Сумата представлява 64 на сто от общия размер на всички възникнали през тази година просрочени публични вземания. Само през месец юни са събрани 35 млн.лв. невнесени в срок данъчни и осигурителни задължения. От началото на кампанията през месец юни със срещи с големите длъжници, 87 от тях са намалили размера на задълженията си.

От НАП Бургас допълват, че паралелно със срещите с длъжници продължават и телефонните разговори със задължени лица. От началото на м.юни са проведени 820 телефонни напомняния за погасяване на задълженията. Разпращат се и  покани за доброволно изпълнение.