Вълноломът ще бъде възстановен до 2015 г.

Строителството на новия портал, който ще осигури пешеходен достъп до Морска гара, стартира официално миналия петък. Очаква се  Зона за обществен достъп да бъде облагородена, така че да представлява по-атрактивна дестинация за жителите и гостите на Бургас.

Основен елемент от осигуряването на пешеходния достъп до Морска гара  е рехабилитацията на вълнолома.

ТП „Пристанище Бургас“ приключва изпълнението на проект за техническа помощ, който има за цел да проучи възможностите за поетапно изграждане, устойчиво управление и бъдещо развитие на цялостния комплекс..

„Рехабилитацията на вълнолома в момента е на етап проектиране и само проектантите могат да кажат какво ще струва това. Следва тези суми да бъдат одобрени” , съобщи съобщи директорът на ТП „Порт Бургас“, Илиян Тенекеджиев.

В това влиза подсилване на тетраподната защита, вдигане на котата на вълноломната стена, изграждането на пешеходна алея по самия вълнолом и др. мерки.

„Вълноломът е изграден още при строежа на пристанището през 1902 г. и за да изпълнява новите функции, е необходимо да бъде ремонтиран, от една страна, с оглед по-добрата защита на прилежащите съоръжения, а от друга страна, за да може да бъде използван като пешеходна зона” уточни г-н Тенекеджиев.

Възстановяването на съоръжението ще приключи през 2015 г.