Десислава Терзиева откри семинар за представяне на подобрените системи

Десислава Терзиева: Уверена съм, че нашите действия ще ускорят възстановяването на временно спрените плащания по двете оси на ОП „Регионално развитие”

Министърът на регионалното развитие в оставка Десислава Терзиева откри семинар за представяне на подобрените системи за контрол върху обществените поръчки на проекти, съфинансирани от ЕС. Обучението се провежда съвместно с одиторите на ГД „Регионална и градска политика” на ЕК. Тази дейност е една от стъпките залегнали в плана за действие на министерство на регионалното развитие, целящ ускоряване на възстановяването на временно спрените плащания приоритетни оси 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и 3 „Устойчиво развитие на туризма“ на Оперативна програма „Регионално развитие“.

„Като министър и експерт съм отчитала и отчитам факта, че винаги има място за подобрение“, каза още Терзиева. „Затова направихме задълбочен преглед на състоянието на нашите системи за контрол и управление и ги оптимизирахме.” Пред участниците във форума Терзиева изрази увереност в успеха на предприетите мерки за създаването на условия за възстановяване на плащанията по програмата. Тя заяви, че е от първостепенно значение средствата по ОПРР да бъдат усвоявани в пълно съответствие с приложимото национално и европейско законодателство.

Пред експертите бяха представени добрите практики и успешни системи за „улавяне на грешките“ и произтичащите от това финансови последици.