Европроект повиши качеството на социалните услуги в Несебър

Приключи проектът „Създаване на звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж” Несебър. На заключителна пресконференция Община Несебър ще отчете проекта, който се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова помощ.

Пресконференцията ще се проведе на 14 юли 2014 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателна зала „Мелса”.

Основната цел на проекта беше постигане на по-ефективна и устойчива общинска политика за подкрепа на нуждаещи се от обслужване в ежедневието лица с увреждания и самотни възрастни хора, чрез разширяване на обхвата на дейност на „Домашен социален патронаж”, уточняват от общината.