„Железопътна инфраструктура Бургас“ ще модернизира гарата в града

На 14 юли, понеделник, в 13 часа ще бъдат подписани договорите с избраните изпълнители за модернизацията на жп гара Бургас. Изпълнител по договора за проектиране и строителство е ДЗЗД „Железопътна инфраструктура Бургас“. Ооценката на съответствието и строителния надзор ще извършва Обединение „РУБИКОН – ЕН АР 1“.

Очаква се на официалната церемония по подписването на договорите с изпълнителите да присъства Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.

Обектът е част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T-мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Транспорт“. Общата стойност на проекта възлиза на 8,1 млн. лв. без ДДС.