Започва изграждането на атрактивна автобусна спирка

Бургас ще има най-модерната и атрактивна автобусна спирка в България. Днес бе направена първа копка на строително-монтажните работи на съоръжението, което ще бъде изградено на бул. „Сан Стефано”.

 „Начинът, по който ще бъде ситуирана Централната автобусна спирка, ще осигури безпрепятствения достъп до пероните, а значението й ще бъде подчертано чрез атрактивен архитектурен обем, превръщащ я в разпознаваем и търсен елемент от новата схема на обществения транспорт“. Това каза заместник-кметът по бюджет,  финанси, икономика и стопански дейности – Красимир Стойчев, по време на официалната церемония „Първа копка“ за обект  „Строителство на централна автобусна спирка, включително реконструкция на пътно платно на бул. „Сан Стефано“ в участъка между ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Христо Ботев“, както и реконструкция на светофарни системи и съпътстваща техническа инфраструктура“  по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“. Той подчерта, че добрият дизайн и удобството могат да направят деня на бургазлии по-ведър.

Г-н Стойчев добави, че „към новопроектираната Централна автобусна спирка е осигурена достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, посредством отопляеми стоманобетонови рампи – от изток и от запад. От север достъпът е осигурен на едно и също ниво с тротоара през автоматично отваряема врата. Отопляемите рампи и платформи в двете зони на спирката гарантират сигурно придвижване на пътниците при слизане и качване на едно ниво с автобусите дори и при заледяване. Осигурена е маркировка с тактилни плочи за всички зони и специализирани места за слизане и качване. Резервирани са места за изчакване на хора в неравностойно положение.“ Изпълнител за реализиране на договора за строителство е  „Щрабаг“ ЕАД, гр. София.

Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Реализацията на проекта обхваща няколко основни компонента, свързани с модернизиране на обществения транспорт: обновяване на автобусния парк, реконструкция и обновяване на автогара и терминали, въвеждане на бърза автобусна линия, изграждане на система от велосипедни алеи, въвеждане на интегрирани системи за управление на обществения транспорт. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване условия за подобрена мобилност за хората, намаляване на задръстванията и емисиите на вредни газове, подобряване безопасността на градския транспорт.