Започва ремонтът на бургаската ж.п. гара

Проектът за обновяване на жп гарата в Бургас е пред старт. Обжалването във Върховния административен съд приключи и сега предстои подписване на договор с изпълнителя.

С най-добри показатели от търга за строителство е ДЗЗД “Девня Строй Инженеринг”, в чийто състав влизат “Девня Трейд”, “Гигастрой” ООД и “Евробилдинг Инженеринг” ООД. Обединението получи най-много точки за техническото си предложение – 28, и предложи най-ниската цена – 8 012 172 лв.

Бургаската пътническа жп гара беше включена в общ проект за рехабилитация на гарови комплекси с финансиране от ОП “Транспорт” 2007 – 2013. В програмата попадат още Централна жп гара София и гара Пазарджик. Общата стойност на проекта е 97 млн. лева. Индикативният бюджет за бургаската гара е 13 млн. лв., като сумата включва и строителния надзор.

Проектът “Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, е синхронизиран с плановете на община Бургас за развитието на цялата зона в града. Сградата на гарата в Бургас е паметник на културата, строена през 1929 г. Тя е с РЗП 3838 кв.м, изпълнена е на два етажа, със сутерен, с две фасади към предгаровия площад и градина – на север и изток.