Областият управител „за” отварянето на Зоната за обществен достъп

Областният управител Павел Маринов се обявява за откриването на Зоната за обществен достъп. Той не счита, че по този начин ще бъдат  накъренни интересите на работницитев пристанището. Павел Маринов кани всички работници и служители на „Пристанище Бургас” на 8 юли, вторник, от 12 часа в сградатана Областната администрация, за да обсъдят заедно бъдещето на порта.

„Директорът  на „Пристанище Бургас” ЕАД  да не злоупотребява с доверието на работещите в пристанището! Да спре незабавно с опитите за противопоставяне на интересите на гражданите на Бургас с тези на работещите в Пристанище Бургас!”, казва в изявлението си Павел Маринов.

Решението за създаване на Зона за обществен достъп е взето съгласно действащото българско законодателство, спазени са всички процедури и срокове и е съобразено  с интересите на всички участници в проекта. Осъществяването му ще донесе огромни ползи за целия град и косвено за цялата държава.

Преки ползи, като участници в пристанищните дейности,  ще има и за работещите в „Пристанище Бургас” ЕАД  чрез увеличаване на заплатите и стабилизиране на работните места, както и увеличаване на щата с нови специалности.

Позицията на директора на пристанището е изцяло в противоречие с бъдещето на пристанището и развитието на града За да стане директор г-н Тишев се е запознал със своите предстоящи задължения, като едно от най-важните от тях е планиране и развитие на човешките ресурси на пристанищния оператор за осигуряване дейностите на Зоната за обществен достъп. Защо не изпълнява тези свои задължения, пита обалстният правител. Според него отговорът на този въпрос не е свързан с интересите на работещите в пристанището.