Обществено обсъждане за развитие на Бургас провежда Общината

Община Бургас и обединение „Бифайв Бургас” канят всички заинтересувани, представители на държавната и общинска администрация, учебни и детски заведения, на бизнеса и жителите на града на обществено обсъждане по темата: „Представяне на Общинския план за развитие на община Бургас за 2014 – 2020 година”.

То е на 16 юли, в сряда, от 11 часа, в зала „Компас” на хотел „България”. В неговите рамки ще бъде разгледан целият проект на Общинския план за развитие: социално-икономически анализ, стратегия, включваща определените приоритети и мерки, програма за реализация, включително механизъм за мониторинг на изпълнението.