Ограничава се движението на автомобили по “Сан Стефано”

Стартът за изграждане на Централна автобусна спирка по проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас” ще ограничи  от 17 юли движението на автомобили по бул. „Сан Стефано“ в участъка между булевардите „Стефан Стамболов“  и „Христо Ботев“, включително кръстовище с бул. „Христо Ботев“ и кръстовище с бул. „Стефан Стамболов“.

На първи етап ще бъдат затворени двете платна за движение в направление  бул. „Стефан Стамболов“  – посока бул. „Христо Ботев“, като се осигури пешеходен коридор на ул. „Александровска“.  Двупосочното движение на автомобили ще се осъществява в другите две платна в направление  „Христо Ботев“ – посока „Стефан Стамболов“.

При втория етап ще бъдат затворени двете платна за движение в направление „Христо Ботев“ – посока „Стефан Стамболов“, с осигурен пешеходен коридор на ул. „Александровска“.  Двупосочното движение на автомобили ще се осъществява в другите платна в направление „Стефан Стамболов“ – посока „Христо Ботев“.

При третия етап на изпълнение ще се реорганизира движението в двете кръстовища: „Христо Ботев“ и „Стефан Стамболов“, „Сан Стефано“ и „Стефан Стамболов“.

Срокът за изпълнение на строителните дейности е 9 месеца.