Разделят България на 9 туристически района

България ще бъде разделена на 9 туристически района в обновена национална туристическа карта. На нея ще се появят две нови наименования – Балканът и Долината на розите.

Разделянето на страната на туристически райони се изисква от Закона за туризма, приет през пролетта на 2013 г. Сега експертите предлагат обособяване на Дунав, Стара планина, Долина на розите, Тракия, Родопи, Рила-Пирин, София, Северно Черноморие и Южно Черноморие.Целта е да се формират регионални туристически продукти.

Очаква се обособяването на районите да  стимулира местните власти и фирмите да се обединяват за създаване на съвместни туристически продукти и провеждане на рекламни кампании. При добро взаимодействие конкурентоспособността на сектора ще се повиши и излизането на външни пазари ще бъде улеснено.