Средствата по О.П. „Регионално развитие“ ще бъдат пуснати до края на септември

Министър Терзиева: Надявам се в края на септември да бъдат пуснати средствата по първа и трета оси на Оперативна програма „Регионално развитие“

„Надявам се в края на септември средствата по първа и трета оси на Оперативна програма „Регионално развитие“ да бъдат пуснати. В постоянен контакт сме с представителите на Европейската комисия и целта, около която се обединихме е обща – да усвоим средствата по програмата навреме, като не допускаме нередности и имаме сигурна система за управление и контрол.

Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева след проведената вчера поредна среща с генералния директор на ГД „Регионална и градска политика“ в ЕК Валтер Дефа.

В Брюксел министър Терзиева проведе отново разговори с Дефа във връзка с казуса с временно спрените плащания по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ по Оперативна програма „Регионално развитие“.

Пред журналисти в белгийската столица регионалният министър съобщи, че плащанията към бенефициентите по проекти по оперативната програма не са спирани.

На срещата с Валтер Дефа регионалният министър още веднъж е представила българската позиция и предприетите от Управляващия орган действия по констатациите, визирани в писмото на ЕК в началото на месец юни. По време на разговора Терзиева е подчертала, че българската страна все още не е получила одитния доклад, така както е изискването, заложено в чл.91/1.а от Регламент 1083/2006. „Въпреки това вече сме подобрили процедурите и контролните листове, свързани с контрола при възлагането на обществените поръчки“, обясни министърът и беше категорична, че необходимите стъпки са предприети, остава самата процедура, свързана с връчването на одитния доклад, да бъде изпълнена.

„Получих уверение от г-н Дефа, че до няколко дни ще разполагаме с одитния доклад, за да се запознаем с конкретните констатации и да започне истинската процедура по доклада“, обясни още регионалният министър.

Терзиева съобщи, че директорът на ГД „Регионална и градска политика“  я е уверил, че към България няма по-различно отношение отколкото към всяка друга държава.

В хода на разговора Десислава Терзиева е предложила на Валтер Дефа следващата седмица да се направи техническа среща с одиторите, които ще обучават представителите на УО и бенефициентите, като се разпише точен график, какви действия ще предприеме Управляващият орган по извадките и времето на мисията на одитните органи, за да има яснота, кога ще приключат процедурите.

„С Европейската комисия мислим в една посока и работим в пълно партньорство и днешната среща е показателна в това отношение, което за мен, като министър е най-важното. Мой приоритет е да възстановим плащанията по програмата, дори и поетапно, като започнем с ос 3“, заключи министърът.

Срещата на Десислава Терзиева с директора на ГД „Регионална и градска политика“ Валтер Дефа е третата по ред техническа среща в Европейската комисия за ускоряване на процеса на възстановяване на плащанията по програмата.

В Брюксел министърът на регионалното развитие е провела и телефонен разговор с евро комисаря по регионалната политика Йоханес Хан. Пред него Терзиева е поставила няколко основни въпроса – получаването на одитния доклад в най – кратки срокове; възможността за поетапно пускане на средствата по Оперативна програма „Регионално развитие“ и гарантиране за България на средствата по програмата след пускане на плащанията по първа и трета оси.