Становище за кариера край Маринка – до 6 месеца

До 6 месеца РИОСВ ще излезе с официално становище относно прекратяването на процедурата по ОВОС за бъдещата кариера край с. Маринка. Това съобщи директорът на РИОСВ Антони Иванов пред протестиращите жители на селото. Според него има законови срокове, които трябва да се спазят. За екоинспекцията те започват да текат от края на юли т.г.

Жителите на Маринка заявиха намеренията си да протестират до постигане на желанията им. Те искат крайното решение да е тяхно, а то е край Маринка  да няма кариера. Хората са притеснени от факта, че в бъдеща кариера ще се добиват и цветни метали, което напълно ще унищожи селото.