Странджа гостува в Бургас

На 12 юли в 11.00 ч. до Пантеона, ще се открие Тематичен ден на Природен парк „Странджа“.

Програмата на тематичния ден, който продължава в събота и неделя, включва представяне на автентичен местен фолклор и обичаи. От 16.00 ч. ще се организира уъркшоп с естествени материали, насочен към по-малките бъдещи природолюбители. От 18.00 ще се проведе викторина „Странджа куиз“ с участието на отбори от посетителите.
Тематичният ден се провежда в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, финансиран от ЕФРР и България по ОП „Околна среда 2007 – 2014 г.“