СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №37-16/24.06.14г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация за с.о.„Каменица-Изворите“, землище Меден Рудник, гр.Бургас, в обвръзка с регулацията на селищната територия на ж.р.“Меден Рудник“.