Улица “Рилска” е обновена по цялата си дължина

Община Бургас изпълни със свои средства втория етап от обновлението на улица „Рилска“. Цялостно е ремонтиран участъкът от „Славянска“ до „Цар Симеон“ /бивша „Републиканска“/. Улицата е важна за нормалното автомобилно придвижване в централна градска част и в новия си вид предоставя полезна алтернатива за шофьорите, съобщиха от Общината.

„Изчаквахме с реализацията на втория етап, за да може ВиК да сменят старите тръби отдолу. След тях буквално изградихме улицата отново“, каза кметът Димитър Николов.

По тази част от „Рилска“, дълга 120 метра, са положени 700 квадратни метра нов асфалт. Двустранно са изградени нови тротоари с тактилни плочи и необходимите занижения, улесняващи достъпа на хора с увреждания. Изпълнени са нови отоци за дъждовната вода, поставени са самонивелиращи се капаци на шахтите.

По тази част от „Рилска“, дълга 120 метра, са положени 700 квадратни метра нов асфалт. Двустранно са изградени нови тротоари с тактилни плочи и необходимите занижения, улесняващи достъпа на хора с увреждания. Изпълнени са нови отоци за дъждовната вода, поставени са самонивелиращи се капаци на шахтите.