Успешен финал на социалния проект „С грижа към хората – звено за услуги в домашна среда“

53 безработни лица от „Бюрото по труда“ са обучени за лични асистенти на 45 възрастни и деца с трайни увреждания. Задачата беше да се осигури качествена грижа и по-добър живот в рамките на проект „С грижа към хората – звено за услуги в домашна среда“. Това стана ясно на провелата се днес финална пресконференция по проекта.

 „Обществото има дефицит в социалната сфера. С много усилия работим по тази стратегия  и смело мога да кажа, че всички поставени цели са изпълнени“, сподели по време на срещата д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване и Социални дейности“ . Той уточни, че  Общината ще продължава да търси възможности за външно финансиране на подобен род проекти, които да са насочени към най-уязвимите групи от хора.

 Пресконференцията  продължи с подробна презентация за стъпките и дейностите по изпълнение на проекта, чиято основна цел е преодоляване на социалната изолация на възрастни хора и лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж.

Проектът се осъществява от Община Бургас с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд. Неговата стойност е 238 530 лева.