Автентични рибарски хижи сменят съборетините на Ченгене скеле

Самобитният дух на старите морски вълци ще продължи да пази емблематичното рибарско селище край Бургас – Ченгене скеле. Всички туристи ще могат да усетят неподправения колорит на това уникално място след реконструкцията, която предвижда Община Бургас. Идеята е порутените постройки, където местните потомствени рибари прибират улова и мрежите си да бъдат заменени от автентични рибарски хижи. Ще се запази и легендарната местна кръчма, където могат да бъдат чути най- невероятните рибарски истории и приключения.

Години наред Ченгене скеле бе обект на остри полемики, заради незаконно строителство и сблъсъка между местните, които изкарват прехраната си поколения наред от риболов и бизнесмени, които вдигнаха просторни палати в съседство.

„Автентичния дух на рибарско селище Ченге Скеле ще бъде съхранен, стартираме серия инициативи, които ще превърнат това уникално място в едно от най- посещаваните от жителите и гостите на града. В същото време ще се запази и поминъка на потомствените рибари, които дълги години живяха в притеснение за статута си в селището“, каза кметът на Бургас Димитър Николов. Той припомни, че подготовката за проекта е започнала още преди три години с разработването на подробен устройствен план  и местността Ченгене скеле официално получи статут на селищно образование. Това позволи амбициозният проект на Община Бургас да започне да се реализира поетапно.

Община Бургас провежда и процедура по промяна на предназначението на земи и гори от държавен горски фонд за осигуряване на възможност за изграждане на елементите на техническата инфраструктура,уличната мрежа и нов канал с лодкостоянки.

Изготвен  е и в процес на съгласуване подробен устройствен план за реконструкция и модернизация с цел изграждане на ново рибарско пристанище като допълнителна част към рибарското селище северно от него. В зоната на новото пристанище ще се реконструира и удължи  съществуващото пристанищно съоръжение,ще се осигурят допълнително около 110 места за акостиране на  рибарски съдове,ще се изградят обслужващи сгради и съоръжения за обслужване на плавателни съдове и първична обработка и изкупуване на улова,отговарящи на европейските изисквания.Пристанището ще обхване площ около 10 хил. кв.м., включително  с довеждащ път. Инвестиционното намерение е изцяло съобразено с изискванията на действащото законодателство.

Средствата необходими за проектиране  са заложени в тазгодишния бюджет на Бургас.