Археолози откриха раннохристиянска базилика на полуостров Форос

Монументален раннохристиянски храм откриха археолози на полуостроф Форос в днешиня квартал Крайморие. Това е първият в открит християнски паметник с толкова ранна датировка в Бургаска област. Предполага се, че църквата е била епископска.

Храмът е построен в края на V – началото на VІ в., а сградата пред него е от ІV – V в. Църквата е трикорабна едноапсидна базилика с  дължина 19.5 м и ширина 14 м , с притвор, като напълно е запазена оригиналната подова настилка от керамични плочи в притвора и отчасти – в централния кораб на църквата. Тя е изградена от големи, добре обработени камъни с калова спойка. Апсидата е от ломени камъни, дебело измазан с плътен слой розов хоросан. Въпреки че тук е имало съвременно строителство – стопански постройки и радиомачта, в апсидата бе открита почти напълно запазената реликварийна камера, вградена в основата на стълба, носещ олтарната маса. При напускането на църквата камерата е разбита и реликвите от нея са били взети.

Установено е наличието на два входа на базиликата – централен от запад и по-малък при външната стена на южния кораб. Към страничните кораби са водели и вътрешни входове, които също са напълно запазени.

Стените на храма са сравнително добре запазени на височина до 90 см.

Западно от храма, непосредствено до входа му, бе разкрита голяма постройка, за която в хода на проучванията бе установено, че е по-ранна от църквата. Тя е съставена от няколко помещения, най-голямото от които е с размери 9 м на 5.6 м. Сградата е била унищожена най-вероятно от пожар, след което останките й са били подравнени и преизползвани, като отчасти върху нея е изградена самата базилика.

Храмът е открит при спасително археологическо проучване, започнало в края на април 2014 г., на територията на крепостта „Порос”, на п-в Форос. То се осъществява от екип на Регионалния исторически музей Бургас (РИМ Бургас) с ръководител, директора на музея, Милен Николов, а поводът за проучванията е реализацията на предстоящи инфраструктурни проекти в района. До момента археологическите проучвания на базиликата са финансирани от собственика на терена – „Форос Дивелъпмънт” АД и се реализират с логистичната подкрепа на Община Бургас.

В резултат на проучванията са открити многобройни находки – керамични лампи, фрагменти от декоративна мраморна украса, цели керамични съдове, над 500 бронзови монети, мраморна колона със спираловидни канелюри, напълно запазен мраморен съд за светена вода. Всички находки се съхраняват във РИМ – Бургас.

Предстои почистване на находките и тяхната консервация, както и осъществяване на аварийна консервация на храма. Започна и проектиране на консервационно-реставрационни действия.

В последните дни на проучванията бе открита погребална камера пред олтарната част на храма. Тя е на дълбочина 1.20 м от подовото ниво и бе изцяло покрита с керамични плочи, запечатани с хидрофобен хоросан. Първите предположения са, че тук е погребано духовно лице с висок ранг в църковната йерархия.