Бургас седми по средна работна заплата в страната

Бургас е на седмо място в класацията за най-висока средна работа заплата за второто тримесечие годината. Според информация от НСИ  с доходи от 706 лв. на месец бургазлии изостават значително и от средното възнаграждение за страната, което е 817 лв.

Най-високи заплати получават в София /град/, където средното месечно възнаграждение е 1081 лв. Втора в списъка е Враца с 853 лв., следвана от Стара Загора – 838 лв., София /окръг/ – 821 лв. Варна – 789 лв. и Пловдив – 727 лв.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2014  г. се увеличават с 33.6% спрямо края на март 2014 г., като достигат до 149 хиляди. Спрямо края на  първото  тримесечие на 2014  г.  наетите  лица  в  обществения  сектор се  увеличават с 1.7% (до 27.1 хил.), а в частния сектор се увеличават с 43.7% (до 121.9 хиляди).  В края на юни 2014 г. наетите по трудово и служебно правоотношение в областта са с  10.5% или  14, 2  хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като  увеличението на наетите в частния сектор е с 13,0%., а в обществения сектор – с 0,6%.