В събота определят състава на РИК – Бургас

За събота, 9 август, са насрочени консултациите за определяне състава на Районната избирателна комисия в Бургас. На заседанието на втория етаж на областната администрация са поканени да присъстват местните структури на всички парламентарно представени партии и коалиции. От областната управа уточняват, че в консултациите могат да се включат и коалициите, които не са парламентарно представени, но имат избрани с  техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, както и други партии, които не са парламентарно представени.

Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително членове на ръководствата – председател, заместник-председатели и секретар.

Коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един член в районната избирателна комисия. Членовете на ръководствата на РИК се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции.

При спазване на тези изисквания и съгласно Решение №652-НС/6.08.2014г. на ЦИК, РИК на 2-ри Бургаски изборен район е с общ брой 19 души, включително председател, заместник-председатели и секретар. Съотношението между партиите и коалициите е както следва:

ПП „ГЕРБ” – 7 членове; КП „Коалиция за България” – 6 членове; ПП „ДПС” – 3 членове; ПП „АТАКА” – 1 член, коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ – 1 член  и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ – 1 член.