Зала за съкровища обособиха в Археологическия музей на Бургас

Специално обособена зала в археологическия музей на Бургас се превръща в  своеобразна съкровищница.  В залата, оборудвана с нова охранителна техника, са изложени елитни находки – предимно накити и монети от злато, сребро и бронз. Съвсем нови са и витрините, за получаването на които принос има и Община Бургас

Част от ценната експозиция представя история на монетите. Показани са първите монети, намирани по българските земи, след това и цялата история на монетосеченето, като се започне от монетите на гръцките колонии, след това римските републикански динари от втори – първи век Пр. Хр. , римските императорски монети, византийските златни и сребърни монети и най-накрая монетите на българските царе от Средновековието.

В самостоятелна витрина са експонирани части от представителни колекции, представящи златни и сребърни западноевропейски и турски монети от периода 16-17 век.

Втората обособена част от изложбата са накитите, които също са изложени в специални витрини.

Съкровищната зала в Археологическия музей – Бургас ще приема посетители до края на м. октомври.