Информационна система ще свързва пристанищната инфраструктура на страната

Новоизградена географска информационна системата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение бе демонстрирана на пресконференция в Бургас. Системата е изградена по проект на ДП „Пристанищна инфраструктура”, финансиран от Европейския съюз. Целта на проекта е да се създаде общ пространствен модел и пълна база данни за пространствените характеристики на пристанищата с национално значение у нас. От Бургаски регион в системата се включват пристанище Бургас изток, Бургас Изток – терминал 2А, Бургас-Запад, Росенец, Несебър и Созопол, складова база Лозово /сухо пристанище/. Базата данни съдържа още и информация за морски пристанища край Варна и  по р. Дунав.

Новата система ще дава възможност за въвеждане и редакция на пространствена информация за всеки обект, създаване на електронно досие, карта на обекта, автоматично ще генерира справки и налази, ще дава възможност за едновременен достъп на всички заинтересовани институции, пристанищни оператори, концесионери и др.

Общата стойност на проекта е 5 878 000 лв. От тях от Европейският фонд за регионално развитие осигурява 4 184 550 лв.,  а Държавният бюджет – 738 450 лв.2 млн. лв.

На пресконференцията в Бургас ползите от новоизградената система представиха: инж. Наташа Ценева – ръководител на проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”, Илиян Тенекеджиев – директор  ТП на ДППИ – клон Бургас и Светлозар Захариев – мениджър ГИС, „Технологика „ЕАД – водещ партньор в консорциум „ГЕОПОРТ” – изпълнител по проекта.