Критично остава изпълнението на ЖП участък „Церовски-Карнобат“

Поредно забавяне в изпълнението на проектите по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. констатира днес министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова. Тя инспектира строителството по участъците, включени в обхвата на проекта за модернизация на жп линията Пловдив – Бургас и подготовката на рехабилитацията на гарата в крайморския град.

Най-критично е изпълнението на лот 3 от проекта – „Церковски – Карнобат“. Изпълнителят е „ДжиСиЕф-СК 13-Трейс Рейлинфра Консорциум”, а стойността на договора е близо 136 млн. лв. без ДДС. Въпреки че физическото изпълнение по трасето се оценява на около 73% е натрупано голямо забавяне и обектът няма да бъде завършен в срок. Министър Ангелкова подчерта, че ще бъде безкомпромисна и иска от изпълнителите пълна мобилизация за завършването му до средата на 2015 г. „В момента не се работи достатъчно интензивно по този обект. Очаквам в 3 дневен срок да ми бъде представена ревизирана строителна програма, в противен случай ще предприемем действия срещу изпълнителя. Първоначално ще активизираме неустойките по договора, но ако се наложи ще пристъпим и към прекратяване“, каза Николина Ангелкова. По думите й така ще бъде минимализиран риска от загуба на средства по ОП „Транспорт“. Тя изиска от изпълнителя да осигури допълнителни екипи и да удължи работното време на строителите.

По време на проверката на участъка Стара Загора – Зимница (лот 2 от проекта за модернизация на жп линията Пловдив – Бургас) стана ясно, че времето за приключване на обекта ще бъде удължено със 160 дни. По договор дейностите трябваше да бъдат приключени до средата на май т.г. „Получих уверение, че до края на годината обектът ще бъде пуснат в експлоатация с необходимите за това разрешителни. Удължаваме срока, тъй като са възникнали непредвидени дейности“, каза министър Ангелкова. По трасето са изпълнени около 90% от дейностите. Изпълнител е ДЗЗД „ДжиСиЕф-СК 13-Трейс Рейлинфра Консорциум”, а стойността на договора е над 151 млн. лв. без ДДС. Приблизителната разгъната дължина на железния път е 120 км.

В отговор на журналистически въпрос Николина Ангелкова съобщи, че в края на 2014 г. или началото на 2015 г. ще започне ремонтът на жп гарата в Стара Загора. „Финансирането ще бъде осигурено от Националната компания „Железопътна инфраструктура“, сумата ще е около 3 милиона лева“, обясни министърът.

В Бургас, съвместно с кмета на града Димитър Николов, бяха инспектирани строителните дейности по коловозите на жп гарата. Представители на изпълнителя Консорциум ДЗЗД „Железопътна инфраструктура Бургас“ запознаха министъра и с етапа на изпълнение на проекта за рехабилитация на сградата. В момента е в ход проектирането, а по договор строителните дейности трябва да започнат в края на месец ноември. Николина Ангелкова настоя всички срокове да бъдат съкратени, за да може обектът да бъде завършен до края на 2015 г. „По договор строителството трябва да приключи в началото на 2016 г., което е извън срока на допустимост на разходите по ОП „Транспорт“. Затова трябва да направим всичко възможно да приключим до края на следващата година, за да усвоим и всички средства, предвидени за проекта“, каза министър Ангелкова. Тя настоя до 1 септември да бъде представен идеен проект, а до 15 септември – технически. „По този начин ще можем да започнем строителство до 1 ноември“, заяви Николина Ангелкова. Договорът за модернизация на гарата възлиза на 8,1 млн. лева без ДДС (с 10% непредвидени разходи).