Над 63 млн. лв. приходи от нощувки са реализирали хотелите в Бургаска област

През юни 2014 г. в област Бургас са функционирали 535 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от териториалното статистическо бюро. Броят на стаите в тях е 42.7хил., а на леглата – 98.2 хиляди. В сравнение с юни 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава със 6.8%, а на леглата в тях – с 5.4%.

Броят на нощувките във всички места за настаняване в областта възлиза на 1 598.0 хил., или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Нощувките в местата с 1, 2 и 3 звезди намаляват със 6.6%, докато в хотелите с 4 и 5 звезди се увеличават с 3.2%.

През юни 2014 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 56.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.5% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.0% от нощувките на български граждани и 32.0% – от чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 43.5 и 11.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през юни 2014 г. намаляват 0.7% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 237.3 хиляди.  20% от тях са българи, като по-голямата част са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 4.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 189.8 хил., хпредимно в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 7.2 броя нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през юни 2014 г. е 58.1%.В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 2.9 процентни пункта, като само при местата за настаняване с 4 и 5 звезди има увеличение с 1.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2014 г. достигат 63.2 млн. лв., или с 1.5% повече в сравнение с юни 2013 година. Регистрирано е увеличение в приходите от чужди граждани – с 1.8%, докато от българските граждани те намаляват с 1.1%.