Нова зелена зона ще има в Бургас

Общинският съвет в Бургас подкрепи инициативата „Зелено начало за нов живот“, предложена от трима съветници от групата на ГЕРБ. Същността на инициативата е предоставяне на възможност на родителите (близките) на всяко новородено дете, жител на общината, при желание от тяхна страна, да засадят и означат с името на детето дарени от общината дърво и табела. По този начин ще се осъществи ползотворно сътрудничество между местната власт и обществеността – гражданите и администрацията заедно да се включат в процеса на обогатяване на зелените площи в град Бургас, твърдят инициаторите.

В бюджета за 2015 година за стар на проекта ще бъдат предвидени 20 000 лв. Предстои да се обособи подходящото място, където да се засаждат дръвчетата. Реално инициативата ще започне да се осъществява през пролетта догодина.а