Обновяват рибарското пристанище в Сарафово с 4.3 млн. лв.

Разплащателната агенция преведе на Община Бургас субсидия в размер на близо 4,360 млн. лева за модернизацията на рибарското пристанище в Сарафово.

Средствата са междинно плащане за инвестиционния проект, който се изпълнява по оперативната програма за развитие на сектора „Рибарство“, съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Финансовата помощ е по Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“.

Проектът се реализира на два етапа. Общата стойност на субсидията по него е в размер на над 9,600 млн. лева и представлява 100 процента от одобрените инвестиционни разходи.

Изграждането на модерно рибарско пристанище на територията на община Бургас ще повиши контрола и ще ограничи нерегламентираните риболовни дейности.

Проектът предвижда и създаването на рибна борса, на която рибарите ще могат директно да реализират улова. Така крайният потребител ще купува прясна риба без участието на прекупвачи, което ще наложи регулация и прозрачност на пазара.

Вследствие на модернизацията, пристанището ще предлага ток, вода и интернет до всяко корабно място, което ще улесни инсталирането и използването на модерно корабно оборудване.

Пристанището ще предоставя необходимите условия и за съхранението на улова на борда на риболовните кораби.

Пристанището ще е готово наесен и ще има капацитет от 104 места за плавателни съдове до 8 м и 6 места за кораби до 20 м.